Nødvendig skoledebatt

Utdanning har kommet sterkt på dagsorden både på Sørlandet og i resten av landet.