Vallas skjebneuke

Fredag vil rapporten fra kommisjonen som har gransket Valla/Yssen-saken bli avlevert til LOs sekretariat. Uansett hva rapporten vil inneholde av juridiske vurderinger, har disse ukene bidratt til å forsterke inntrykket av henne som en leder med en atferd som står i strid med de verdier LO kjemper for på arbeidsplassene.