Flere leiligheter

For få år siden var leiligheter sjelden vare i et samfunn som Vennesla.