Skandaløs pengeflytting

Sørlandet sykehus har brukt nesten 70 millioner kroner av øremerkede psykiatrimidler til å saldere underskudd på annen virksomhet.