Barn på skolevei

UP aksjonerte på skoleveiene over hele landet første skoledag. Flere steder ble bilister tatt for å kjøre for fort.