«Going loco» in Acapulco og på Marinetomta?

I sitt vesen er private aktører grunnleggende profittdrevne, mens det offentlige skal maksimere samfunnsmessig nytte.