Uakseptabel vold

Vold i familien er et økende samfunnsproblem. Voldsbruken blir stadig grovere, og den rammer ektefeller/samboere og barn i alle samfunnslag.