Vett på nett

De siste dagene har vi satt fokus på nettbruken blant unge og hvilke farer som kan følge med en ukritisk bruk av chatting og andre nettjenester.