I slagskyggen av et universitet

Regionalt har man fokusert på utvikling av næringsklynger. Hva med regionale forskningsklynger?