Men Stortinget vil ikke gjøre noe med det.

Den norske forvaltningsstrukturen lokalt og regionalt er ikke tilpasset de utfordringer det norske samfunnet står overfor.