Viktig møte

G 20-landenes møte i London ble heldigvis ikke den fiaskoen enkelte fryktet på forhånd.