Solidariteten satt på prøve

Leder Oddvar Skaiaa i Agderrådet og jeg har to ting til felles. Det ene er at vi mener det er beklagelig at så mange kommuner og enkeltpersoner i vår landsdel sier nei til å slippe inn i sine nærmiljø folk som har det vanskeligere enn oss.