Har Kosovo skylden for krigen i Georgia?

Hver konflikt har sin egen unike historie og må sees i lys av dette.