Fylkessammenslåing – sykehus, to sider av samme sak.

Medisinen er blitt så enormt spesialisert de siste 30 årene. Hvor man tidligere hadde en avdeling som tok seg av et stort og vidt fag, er dette faget nå delt opp i en rekke underspesialiteter.