Sammenbruddet – og dets muligheter

La oss slippe mer mytologi om kapitalismens selvregulerende marked. La oss heller snakke om hvordan vi kan begrense samfunnsøkonomisk sløseri for fremtiden.