Brøyting til besvær

Helgens snøfall var denne vinterens første som satte brøyteberedskapen på prøve. Men i motsetning til i februar i fjor, var dette snøfallet godt varslet.