Ut av landet

Forrige helg ble 30 irakere transportert ut av landet. Samtlige oppholdt seg her ulovlig. Alle har fått avslag på sine søknader om asyl.