Slå sammen bankene

For et år siden tok Sparebanken Sør initiativ til fusjonssamtaler med Sparebanken Pluss. Så, grunnet finanskrise og Start-viderverdigheter, avsluttet Sør diskusjonen før den var kommet skikkelig i gang.