Innvandrere og jobb

Ikke-vestlige innvandrere sliter med å få innpass på det norske arbeidsmarkedet.