Gammel kjærlighet

De gamle parhestene Høyre og Kristelig Folkeparti har funnet tilbake til hverandre i Kristiansands-politikken.