Forsvaret lever og leverer

Jeg møter stadig påstander om at regjeringen bygger Forsvaret ned. Dette er feil: Vi bygger Forsvaret opp.