Heltene i første linje

De som jobber daglig i direkte møter med mennesker som sliter, utsettes for store belastninger.