Dårligere omsorg?

Helse— og sosialdirektør Lars Dahlen varsler innstramming i omsorgstilbudet i Kristiansand. Det ytes langt flere omsorgstjenester overfor innbyggerne enn hva politikerne har bevilget penger til.