• BEFARING: Oppvektstyret hadde befaring 30.01.12. Her ved Havlimyra Oppvekstsenter. FOTO: ARKIV

De sier vi krever for mye