• DIGITALISERING: Siden 2006 har Lånekassen spart over 20 mill kr bare i portoutgifter gjennom sin digitale postkasse, skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Digitalt må bli normalt

I Lånekassen har vi lenge hatt digitalisering som hovedstrategi.