• BISKOP: Jørgen Moe var en pertentlig og korrekt embedsmann, men fikk også et godt ettermæle som en praktisk og rettferdig mann, med adskillig sjelesørgerisk teft, skriver artikkelforfatteren. Fotografiet viser Jørgen Moe malt av Oscar Olsen i 1850-årene. FOTO: Sidsel Jørgensen

Den eventyrlige biskopen

I år skal Jørgen Moes tohundreårsminne feires både i hans fødebygd på Ringerike og i stiftsbyen Kristiansand, der han endte sitt livsløp som biskop.