Turister og Torvet

Hr. Nordmo fra Høyre klarer å la det høres ut som den rene almisse at torvhandlerne har fått lov til å benytte byens smørøye og at det må tas hensyn til publikum og turistene.