Gledelige handelstall

Det er den såkalte posehandelen som utvikler seg.