Vindmøller på Sørlandskysten

Et samfunn som ikke forstår prinsippene for bærekraftig utvikling, er på god vei mot ødeleggelse.