• MÅ BYGGE KVALITET: Det er vanskelig å se at UiAs utfordringer løses ved en breddefusjon. FOTO: ARKIV

UiA og fusjonstanken

Det er et faktum at de nye universitetene i Agder, Stavanger og Nordland ligger et godt stykke etter de fire etablerte universitetene i ressurstildeling.