Fornybar energi uten store naturinngrep

De siste utbyggingene Agder Energi har foretatt, og våre planer for fremtiden, medfører ikke store naturinngrep.