Kommuneplanen er korrumpert

Plan— og bygningssjefen har lagt fram Støodden-planen for behandling i Byutviklingsstyret.