Om å bære sitt kors...

Espen Sørmo Strømme mener at bla undertegnede misforstår problematikken rundt det å bære symboler som kan knyttes til tro og livssyn.