CO2- En ond sirkel

På 70-tallet kunne en gjerne se 15-20 meter ned i havet. Nå er sikten dårlig pga. algeoppblomstringen av Co2.