Kristenfolkets dømmekraft

Folkene jeg treffer på kristne stevner ser ikke primært etter partier som skal forby alt de selv tar avstand fra.