IA-avtale uten effekt

Ingen av de store, politiske partiene tør iverksette det eneste tiltaket man vet hjelper; kutt i sykelønnen.