• Sexmanipulasjon.jpg

Sørlendinger i Sodoma

Norske menn på jobb i utlandet føler seg langt hjemmefra.