Send dem hjem

Det er foreldrenes ansvar å sikre at barna ikke blir værende ulovlig i Norge.