Anonyme prøver verd å prøve

Hele 73 prosent av elevene ønsker anonyme prøver. Da er det verd å ta dem på alvor.