Nytt fengsel på Agder parkert

Flertallet (Ap, SV, Sp, KrF) i justiskomiteen er tydelige på at det skal bygges nytt fengsel på Agder. Høyre og Frp vil ikke forplikte seg og sier i merknadene: "eksempelvis region sør og agderfylkene."