• FRA ARENDAL TIL KRISTIANSAND: Tykktarmskreftkirurgien bør ikke fjernes fra Arendal og flyttes til Kristiansand, mener artikkelforfatteren. Dette vil også ramme akuttfunksjonen ved gynekologisk og ortopedisk avdeling som samarbeider med gastrokirurgene ved akutte sykdomsfall og traumer. FOTO: SCANPIX

Ikke kreftskandale

Nå må sykehusets ledelse sette foten ned og gi klar beskjed om at tykktarmskreft for fremtiden også skal opereres i Arendal.