Høyfrekvent stråling og helseplager

Takk til Einar Rasmussen, som bidrar med støtte og ikke minst fronter dette temaet i media.