Sjette pilar?

Det var forunderlig å se det svart på kvitt, referert i Fædrelandsvennen 7. september, at navnelista over Protestfestivalens pilarer består utelukkende av menn! Litt rart kanskje, i året 2013.