• TWITTER: For dagens 16 – 17-åringer er sosiale medier en naturlig del av hverdagen. Artikkelforfatteren mener Twitter er en slags skole i nettverksbygging, kildeteknikk og formuleringsevne. FOTO: SCANPIX

Twitter i skolen