Psykiatrien må styrkes

Et menneskesinn er gjenstand for påvirkning og forming fra mors liv og livet ut.