Ja til Skagerak

Arbeidet med ein verneplan for område i sjø blir vidareført i forvaltningsplanen.