• BOMILJØ: Det er på tide å legge til rette for et godt bomiljø på Dvergsnes/Korsvik/Søm, skriver artikkelforfatteren. FOTO: PRIVAT

Protest mot ytterligere nedbygging av Korsvikfjorden!

Hva er det politikerne og kommunen frykter hvis man setter en maksgrense for hva området tåler?