Om å skille skitt og kanel

Skåre politiske poeng?