• barnehage2 (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Ansatte må ikke bli syndebukker

I en god barnehage er det nok voksne til å skape den tryggheten som de yngste trenger