Sal av det staten eig?

Før valet har me krav på å få vite kva Høgre og Frp vil kvitte seg med av det staten eiger.